DOKUMENTACJA 2D CAD

Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury punktów wykonujemy rysunki 2D. Najczęściej są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, rzuty więźby dachowej oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu.Opracowane rysunki 2D CAD charakteryzują się dużą szczegółowością oraz wysoką dokładnością dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych, a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD.

Oferujemy szczegółowo przygotowaną dokumentację 2D CAD obejmującą dokładne rzuty pięter oraz widoki elewacji w postaci rysunków z bardzo dużą ilością detali. Wykonujemy je na podstawie chmury punktów uzyskanej dzięki technologii skanowania laserowego. Opracowywana przez nas dokumentacja jest o wiele dokładniejsza i bardziej szczegółowa od tej przygotowywanej na podstawie tradycyjnych pomiarów.

Gwarantujemy dokładność do 1 mm. Urządzenia wykorzystywane przez nas do pomiarów dobierane są ze względu na rodzaj obiektu tak, aby zapewnić jak największą precyzję.