INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Dokumentacja istniejącego budynku, aby określić wszystkie parametry stanu technicznego
INWENTARYZACJA W PRZEMYŚLE
Dokumentacja techniczna 2D Modelowanie instalacji przemysłowych Wykrywanie kolizji Inwentaryzacja powykonawczą Badanie ugięć i odchyleń konstrukcji
Previous
Next

INWENTARYZACJA OBIEKTU

Określana jest też jako inwentaryzacja architektoniczno-budowlana poprzedzają proces projektowy na potrzeby: przebudów, rewitalizacji, adaptacji do nowego przeznaczenia. Ma na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego obiektu, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania.

Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana, polega na stworzeniu dokumentacji istniejącego obiektu.

inwentaryzacja budynku Łódź
Inwentaryzacja

Dostarcza danych o rozkładzie pomieszczeń, grubościach ścian i konstrukcji nośnych, wyglądzie fasad, ilości kondygnacji, istniejącej stolarce i instalacjach itp. Standardowa dokumentacja powstała w ich wyniku zawiera część opisową (opis techniczny), rzuty kondygnacji i fasad, przekroje i zdjęcia. Taki zestaw inwentaryzacji budowlanej do projektu budowlanego pozwala skutecznie określić wszystkie parametry stanu technicznego istniejącego budynku. 

mp-skany inwentaryzacja bloku Łódź
Inwentaryzacja

INWENTRAYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA NIERUCHMOŚCI WRAZ Z WYLICZENIEM UDZIAŁÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH

Co zawiera usługa inwentaryzacja architektoniczno-budowalna budynku mieszkalnego:

 • pomiary wszystkich pomieszczeń i elewacji wraz z pomieszczeniami przynależnymi
 • opis techniczny budynku  z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni
 • lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
 •  zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100, (rzuty, przekroje)
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
 • rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,
 • dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć (w formie elektronicznej lub drukowanej)
 • zestawienia powierzchni wszystkich pomieszczeń
 • wyliczanie udziałów w nieruchomościach
 • przygotowanie wniosków o uzyskanie samodzielności lokali.
 • Przykładowa inwentaryzacja bloków w Łodzi
Inwentaryzacja

ZASTOSOWANIE INWENTARYZACJI BUDYNKU:

Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku może być wymagane przez przepisy prawa budowlanego, gdy w planach jest remont, przebudowa czy nadbudowa domu oraz wymiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą rozmiarów i liczby otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Najczęściej pojawia się potrzeba przeprowadzenia takich prac kiedy w planach jest zmiana w konstrukcji budynku. Wszystko dlatego, że prace polegające na modyfikacji architektonicznej domu wymagają sporządzenia dokumentacji technicznej, na bazie której będzie można dokładnie wskazać przebudowane elementy obiektu.

Inwentaryzacja

INWENARYZACJE NA POTRZEBY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Kolejną sytuacją, w której wykonuje się inwentaryzację budynku, jest planowany zakup lub sprzedaż, wynajem nieruchomości czy wykonanie nowych instalacji w domu – gazowych, elektrycznych, ogrzewania czy hydraulicznych. Być może inwentaryzacja pomieszczeń w większym obiekcie budowlanym okaże się niezbędna przy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych.

INWENARYZACJE W PRZEMYŚLE

Zajmujemy się skanowaniem laserowym 3D : budynków przemysłowych, hal magazynowych, produkcyjnych, obiektów w trakcie budowy. Do pomiarów wykorzystujemy skanery oraz bezzałogowe statki powietrzne. Skaning , jako szybkie narzędzie pozyskiwania informacji przestrzennej oraz instalacji jest niezawodną techniką pomiarową co szczególnie jest ważne w przypadku obiektów, w których odbywa się proces produkcyjny. Mamy spore doświadczenie w skanowaniu hal na ternie całego kraju.

skaning_laserowy_przemysł Horyniec technologi

W ramach naszych usług zleceniodawca może liczyć, że wykonamy dla niego:

 • Kolorową chmurę punktów
 • Dokumentację techniczną 2D – Rzuty, przekroje, elewacje, sekcje budynków
 • Modelowanie instalacji przemysłowych
 • Model BIM
 • Wykrywanie kolizji
 • Inwentaryzację etapów budowy
 • Inwentaryzację powykonawczą
 • Pomiary objętości i powierzchni
 • Badanie ugięć i odchyleń konstrukcji

SKANOWANIE ZABYTKÓW

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja zabytków jest szczególnym przypadkiem inwentaryzacji budowlanej, ze względu na charakter odwzorowanego budynku. Obiekty zabytkowe charakteryzują duża ilość detali: bogate zdobienia, nieregularne kształty, a także ubytki czy pęknięcia. Dzięki skanowaniu laserowemu oraz fotogrametrii jesteśmy w stanie odwzorować takie obiekty opracowując dokumentację 2D: rysunki- rzuty kondygnacji, dachu, elewacji, przekroje, jak również przygotować model BIM. Przykład inwentaryzacji zabytków tu

skanowanie_zabytków_detale
Inwentaryzacja

W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ INWENTARYZACJĘ ZABYTKÓW ?

Podstawowym celem inwentaryzacji obiektów zabytkowych jest zgromadzenie jak najwięcej informacji o tych obiektach, które pozwolą m.in. na:

 • planowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
 • planowanie budowy bądź remontu budynku przyległego do obiektu zabytkowego;
 • rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;
 • określenia wartości obiektów zabytkowych w przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości

INWENTARYZACJA ZIELENI

 • Inwentaryzacja drzewostanu
 • Ocena szkód po katastrofach (pożary, powodzie itp.)
 • Tworzenie aktualnych ortofotomap
inwentaryzacja parków lasów
Inwentaryzacja

INWENARYZACJE DLA OZE FOTOWOLTAIKA

Każda inwestycja rozpoczyna się od projektu. W procesie projektowania tworzymy mapy 3D terenu, dokonujemy pomiarów nachylenia dachu, ocenę zacienienia terenu. Wykrywamy także potencjalne źródła zapylenia paneli – jak np. zakłady przemysłowe.

Nasze usługi przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych pozwalają nie tylko na dokładną analizę dachu budynku z uwzględnieniem jego oświetlenia, ale także na określenie jego konstrukcji z uwzględnieniem występujących na nim obiektów. Dodatkowym atutem jest fakt, że nasze drony wykonują ujęcia z perspektywy trudnej do osiągnięcia przez człowieka czy też z obrazu otrzymanego ze zwykłego zdjęcia satelitarnego.

kanowanie dla fotowoltaiki

INWENARYZACJE DEWELOPERSKIE

W ramach współpracy z deweloperami przygotowywana jest przez nas:

 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Inwentaryzacja do celów podatkowych
 • Ustalenie udziałów w nieruchomości wspólnej
 • Panoramy 360° (wirtualny spacer)
 • Karty lokali
 • Pomiary na każdym etapie inwestycji

Nasze loty mogą odbywać się po zaplanowanej siatce z automatycznym pokryciem całego zaznaczonego terenu włączając w to trajektorie krzyżowe.

Zdjęcia wykonane np. pod kątem 45º mogą zostać wykorzystane do dalszego modelowania 3D przez naszych architektów. Pozwala to na dokładne mapowanie terenu i tym samym najlepsze zobrazowanie lokalizacji, na której ma powstać instalacja fotowoltaiczna.

ZAJMUJEMY SIĘ INSPEKCJĄ I DIAGNOSTYKĄ

Realizujemy proces inspekcji i nadzoru nad pracą instalacji. Kamerą termowizyjną zainstalowaną w naszym bezzałogowym statku powietrznym dokonujemy inspekcji szybciej i bezpieczniej. Przedstawiamy potencjalne uszkodzenia, hotspoty i zabrudzenia bez konieczności wchodzie na dachy, a nawet spoza terenu samej mikroinstalacji czy farmy.

mp-skany architektura dach

INWENTARYZACJE NA POTRZEBY EKSPERTYZY P.POŻ. I CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH

#skanowanielaserowe #skaning #pomiary #modelowanie3D #chmurapunktów  #architektura #przemysł #zabytki #inwentaryzacja #inwentaryzacja architektoniczna #inwentaryzacje budowlane  #skanowanie budynków #inwentaryzacje zabytków