LIDAR
laserowe skanowanie powierzchni ziemi, przy wykorzystaniu skanera, lasera, GPS, fotodetektora oraz optyka * nasza autorska metoda hybrydowa

LIDAR

Nasza usługa pomiarowa wykonywana systemem LIDAR (Light Detection and Raning) opiera się na laserowym skanowaniu powierzchni ziemi. Charakteryzuje się większą precyzją niż fotogrametria i pozwala na dokładne wymiarowanie terenu. System LiDAR aktywnie emituje energię świetlną w kierunku ziemi, która odbija się i wraca do czujnika zbierając informację, ilość odbić wynosi od 1 do 5. System liczy czas w jakim światło przebywa swoją drogę dzięki czemu określana jest odległość od podłoża oczywiście z uwzględnieniem kąta z jakim obszar jest skanowany oraz nachylenia sprzętu. Otrzymane informację dają dokładny obraz 3D zawierający dane o powierzchni ziemi oraz obiektach znajdujących się na niej.

System LIDAR opiera się na kilku elementach tj. skaner, laser, GPS, fotodetektor oraz optyka. 

ZASTOSOWANIE SYSTEMU LIDAR:

Dokładność pomiarów LIDAR pozwala na wykorzystanie stworzonych modeli 3D w procesach planowania, projektowania i podejmowania decyzji w wielu sektorach. Urządzenia Lidar, potrafią przebić się przez roślinność, umożliwiając uchwycenie nieosłoniętej struktury ziemskiej, której satelity nie widzą, jak również pokrywy gruntu w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić kategoryzację roślinności i monitorowanie zmian.

WYKORZYSTANIE SYSTEMU LIDAR:

  • Fotorealistyczne rzuty elewacji i dachów
  • Opracowanie dróg, wiaduktów, estakad
  • Plany zagospodarowania przestrzennego 
  • Plany sytuacyjne