DOKUMENTACJA 3D
modelowanie obiektów w technologii 3D
MODEL BIM
modelowanie obiektów w technologii 3D
Previous
Next

MODELOWANIE - MODEL BIM

Dzięki wykorzystaniu technologii pomiarowych tj. skaningu laserowego 3D oraz fotogrametria, pozyskujemy kompletne dane przestrzenne. Na podstawie chmury punktów tworzymy modele 3D BIM na różnych poziomach szczegółowości w środowiskach   ArchiCAD, AutoCAD oraz Revit.

Każdy nasz model BIM przedstawia wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Ponadto na podstawie generowanych raportów możliwe jest przeprowadzenie analizy obiektu, dzięki której możliwe jest wyeliminowanie powstałych błędów. 

model BIM dokumentacja3d_
Model BIM

CO TO JEST MODEL BIM?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym zasobie i zarządzania nimi. Technologia BIM, oparta na inteligentnym modelu i dostępna na platformie w chmurze, integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwiając tworzenie szczegółowych reprezentacji cyfrowych zasobu na przestrzeni jego cyklu rozwojowego — od planowania przez projekt po budowę i eksploatację.

Model BIM polega na wstawianiu do specjalnych programów wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów, np. ściany, stropu, dachu czy okna przy jednoczesnym nadawaniu im właściwych parametrów. W czasie projektowania wszystkie właściwości elementów konstrukcji można dowolnie zmieniać lub dodawać nowe. Zostaje to automatycznie zapamiętanie przez system, który nada modelowi zmodyfikowane atrybuty.

model BIM Wrocław
Model BIM

ZASTOSOWANIE MODELU BIM:

Technologia BIM ma szerokie zastosowanie i sprawdza się w wielu branżach, zwiększając efektywność działań i optymalizując wydatki. Pozyskane informacje mogą być wykorzystywane do:

  • wspomagania procesu modelowania,
  • oszacowania opłacalności inwestycji, zanim ona powstanie,
  • wprowadzania zmian w projekcie budowlanym,
  • efektywnego zarządzania powierzchniami komercyjnymi.

Nowoczesne modele BIM to doskonałe narzędzia dla projektantów, wykonawców, inwestorów oraz zarządców nieruchomości. 

model bim
Model BIM