MODEL BIM

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym zasobie i zarządzania nimi. Technologia BIM, oparta na inteligentnym modelu i dostępna na platformie w chmurze, integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwiając tworzenie szczegółowych reprezentacji cyfrowych zasobu na przestrzeni jego cyklu rozwojowego — od planowania przez projekt po budowę i eksploatację.

Model BIM polega na wstawianiu do specjalnych programów wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów, np. ściany, stropu, dachu czy okna przy jednoczesnym nadawaniu im właściwych parametrów. W czasie projektowania wszystkie właściwości elementów konstrukcji można dowolnie zmieniać lub dodawać nowe. Zostaje to automatycznie zapamiętanie przez system, który nada modelowi zmodyfikowane atrybuty.

Każdy nasz model BIM przedstawia wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Ponadto na podstawie generowanych raportów możliwe jest przeprowadzenie analizy obiektu, dzięki której możliwe jest wyeliminowanie powstałych błędów.

model BIM dokumentacja3d_

RIVERSIDE JELENIA GÓRA

RIVERSIDE JELENIA GÓRA RIVERSIDE JELENIA GÓRA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I MODEL BIM W JELENIEJ GÓRZE PAW tak roboczo nazwaliśmy budynek dawnej dyskoteki Riverside w Jeleniej Górze. Nasz skaner laserowy okazał się strzałem w 10 do wykonania precyzyjnej inwentaryzacji tego obiektu, gdzie pomiar metodą tradycyjną byłby niewystarczający. Na podstawie otrzymanej chmury punktów stworzyliśmy MODEL BIM obiektu. Model BIM przedstawił wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Ponadto …

RIVERSIDE JELENIA GÓRA Read More »