FOTOGRAMETRIA - ORTOFOTOMAPY
pomiary lotnicze przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych
FOTOGRAMETRIA
pomiary lotnicze przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych
Previous
Next

FOTOGRAMETRIA

 Połączenie obu technik z dodatkowym zastosowaniem skanowania laserowego 3D umożliwia zobrazowanie również miejsc niedostępnych dla dronów, np. wnętrz budynków. 

 Wykonujemy naloty dronem, co pozwala nam na wykonanie bogatego w informacje przestrzennego modelu obiektu w formie chmury punktów, siatki mesh czy modelu CAD. Dzięki takim danym możliwa jest integracja danych pozyskanych z obiektu istniejącego z przestrzennymi danymi projektowymi oraz wygodne udostępnienie dokumentacji w procesie budowy prowadzonej zgodnie z metodyką BIM. Takie wykorzystanie nalotów jest szczególnie istotne w budownictwie drogowym i kolejowym, przy kształtowaniu budowli ziemnych (wały, zbiorniki, składowiska) oraz przy obsłudze budów kubaturowych.

mp-skany fotogrametria poldery ortofotomapa

CO TO JEST FOTOGRAMETRIA?

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się odtwarzaniem trójwymiarowych kształtów i rozmiarów oraz wzajemnego położenia różnego rodzaju obiektów na danym terenie, z wykorzystaniem zdjęć. Fotogrametria z wykorzystaniem dronów znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pomiar metodami klasycznymi jest trudny lub wręcz niemożliwy. Pozwala pozyskać quasi-ciągły obraz terenu w postaci chmury punktów 3D tak gęstej, że sprawia wrażenie powierzchni ciągłej. Dzięki przetworzeniu chmury punktów 3D do numerycznego modelu terenu, np. siatki TIN, uzyskujemy materiał do wykonywania analiz inżynierskich, w tym najczęściej do precyzyjnych obliczeń objętości.

Fotogrametria lotnicza wykorzystuje specjalne kamery lotnicze, które rejestrują obrazy z powierzchni ziemi z wysokości nawet kilkunastu kilometrów. Następnie zdjęcia te są procesowi analizy i przetwarzania, który umożliwia uzyskanie precyzyjnych danych przestrzennych.

ORTOFOTOMAPY - ZASTOSOWANIE FOTOGRAMETRII

Ortofotomapa stanowi obraz powierzchni terenu, powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Od tradycyjnych zdjęć z lotu ptaka różni się perspektywą. W efekcie otrzymujemy rzut ortogonalny, czyli prostopadły. Aby stworzyć ortofotomapę, wykonujemy setek zdjęć danego terenu, a następnie łączymy je za pomocą procesu ortorektyfikacji i mozaikowania.

FOTOGRAMETRIA - POMIARY DLA POTRZEB PROCESU BUDOWLANEGO

Wykonujemy wszelkie pomiary dla potrzeb procesu budowlanego, współpracując ściśle z Klientem. Zapewniamy pełną dokumentację odnośnie przeprowadzonych pomiarów. Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem pomiarów dla potrzeb procesu budowlanego. Wykonujemy pomiary sytuacyjne i wysokościowe. więcej

 

fotogrametria

POMIAR OBIĘTOŚCI ORAZ GĘSTOŚCI HAŁD KRUSZYW I SUROWCÓW - ZASTOSOWANIE FOTOGRAMETRII

 Chmurę punktów, którą  pozyskujemy za pomocą metod fotogrametrycznych w pełni oddaje nieregularny kształt hałdy, lepiej niż pomiary objętości przy użyciu klasycznych instrumentów geodezyjnych. Dokładność wyznaczenia objętości hałdy o nawet najbardziej skompilowanym profilu wynosi 1%. Uzyskanie wyżej wymienionej dokładności jest możliwe dzięki połączeniu technologii fotogrametrii z drona oraz pomiarów bezpośrednich za pomocą odbiornika RTK.