INWENTARYZACJA KAMIENIC POŁCZYN-ZDRÓJ

INWENTARYZACJA KAMIENIC POŁCZYN-ZDRÓJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYLICZENIEM UDZIAŁÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI W POŁCZYNIE-ZDRÓJ

Zlecenie obejmowało inwentaryzację kamienic w miejscowości Połczyn-Zdrój.  Do pomiarów wykorzystaliśmy nowoczesny sprzęt, jakim jest skanery laserowe 3D .Powstała w wyniku skaningu laserowego chmura punktów posłużyła do przygotowania inwentaryzacji. Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury można  wykonać rysunki 2D. Są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych, a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD. Dzięki wykorzystaniu technologii pomiarowych tj. skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii pozyskujemy kompletne dane przestrzenne.

Przedmiot tego zamówienia obejmował : 
  • pomiary wszystkich pomieszczeń,  elewacji dachu,  pomieszczeń przynależnych
  • opis techniczny budynku  z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni
  •  zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100, 
  • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów 
  • rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,
  • dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć 
  • zestawienia powierzchni wszystkich pomieszczeń
  • wyliczanie udziałów w nieruchomościach
  • przygotowanie wniosków o uzyskanie samodzielności lokali.

 

 

 

Budynek : kamienice
Lokalizacja : Połczyn-Zdrój