ORTOFOTOMAPY

Ortofotomapa stanowi obraz powierzchni terenu, powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Od tradycyjnych zdjęć z lotu ptaka różni się perspektywą. W efekcie otrzymujemy rzut ortogonalny, czyli prostopadły. Aby stworzyć ortofotomapę, wykonujemy setek zdjęć danego terenu, a następnie łączymy je za pomocą procesu ortorektyfikacji i mozaikowania.