SKANOWANIE LASEROWE 3D I INWENTARYZACJA HAL PRZEMYSŁOWYCH
SKANOWANIE LASEROWE 3D I INWENTARYZACJA HAL PRZEMYSŁOWYCH NA OPOLSZCZYŹNIE
Previous
Next

SKANOWANIE LASEROWE 3D I INWENTARYZACJA 6 HAL PRZEMYSŁOWYCH

SKANOWANIE LASEROWE 3D I INWENTARYZACJA HAL PRZEMYSŁOWYCH NA OPOLSZCZYŹNIE

Projekt zakładał skanowanie laserowe 3d sześciu hal przemysłowych. Mieliśmy okazję przeprowadzić precyzyjne laserowe pomiary 3D w 6 halach. Do skanowania 3D wykorzystaliśmy nowoczesny sprzęt, jakim jest skaner 3D Faro Focus. Inwentaryzacja miała na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego obiektu, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania. Powstała w wyniku skaningu laserowego chmura punktów posłużyła do przygotowania inwentaryzacji. Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury można  wykonać rysunki 2D. Są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych, a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD. Dzięki wykorzystaniu technologii pomiarowych tj. skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii pozyskujemy kompletne dane przestrzenne.

Ilość stanowisk skanera : około 480
Budynek : Obiekt przemysłowy
Lokalizacja : Opolszczyzna