SKANING LASEROWY 3D ELEWACJI URZĄD MARSZAŁKOWSKI w KATOWICACH

SKANING LASEROWY 3D ELEWACJI URZĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO w KATOWICACH

SKANING LASEROWY 3D ELEWACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w KATOWICACH

Projekt zakładał skanowanie laserowe 3d ELEWACJI budynku urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Do skanowania 3D wykorzystaliśmy nowoczesny sprzęt, jakim jest skaner 3D . Inwentaryzacja miała na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego obiektu, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania. Powstała w wyniku skaningu laserowego chmura punktów posłużyła do przygotowania inwentaryzacji. Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury można  wykonać rysunki 2D. Są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych, a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD. Dzięki wykorzystaniu technologii pomiarowych tj. skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii pozyskujemy kompletne dane przestrzenne.

Budynek : Urząd Marszałkowski
Lokalizacja : Katowice