SKANOWANIE LASEROWE KLASZTORU ŚW. JERZEGO W NYSIE

SKANOWANIE LASEROWE KLASZTORU ŚW. JERZEGO W NYSIE

SKANOWANIE LASEROWE KLASZTORU ŚW. JERZEGO W NYSIE

Obiekty zabytkowe, bardzo często nie posiadają dokumentacji lub też jest ona mocno nieaktualna. W takich przypadkach coraz częściej wykorzystuje się nowoczesną technologię, jaką jest skanowanie 3D wielkopowierzchniowe. Inwentaryzacja zabytków jest szczególnym przypadkiem inwentaryzacji budowlanej, ze względu na charakter odwzorowanego budynku. Obiekty zabytkowe charakteryzują duża ilość detali: bogate zdobienia, nieregularne kształty, a także ubytki czy pęknięcia.

Celem opracowania było wykonanie dokumentacji architektonicznej. Punktem wyjścia do opracowania była chmura punktów pozyskana przez nas przy pomocy skanerów oraz  nalot fotogrametryczny dronem. Dzięki skanowaniu laserowemu oraz fotogrametrii byliśmy w stanie  Klasztor św. Jerzego w Nysie  odwzorować  opracowując dokumentację 2D: rysunki- rzuty kondygnacji, dachu, elewacji, przekroje.

Podstawowym celem inwentaryzacji obiektów zabytkowych jest zgromadzenie jak najwięcej informacji o tych obiektach, które pozwolą m.in. na:

  • planowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
  • planowanie budowy bądź remontu budynku przyległego do obiektu zabytkowego;
  • rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń.
  • możliwość uzyskania kompletu informacji na temat stopnia zniszczeń
  • inwentaryzacja 3D to najlepszy sposób na pozyskanie cyfrowej kopii zabytku.
Budynek : zabytkowy, sakralny : Klasztor
Lokalizacja : Nysa