inwentaryzacja

Świadczymy usługi w zakresie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Inwentaryzacja architektoniczna, inaczej inwentaryzacja budowlana, polega na stworzeniu dokumentacji istniejącego obiektu. Dostarczamy wówczas danych o rozkładzie pomieszczeń, grubościach ścian i konstrukcji nośnych, wyglądzie fasad. Oferowana przez nas usługa ma na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego budynku.

mp-skany inwentaryzacja centrum rehabilitacji rolników Horyniec-Zdrój

INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI KRUS HORYNIEC-ZDRÓJ

INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU-ZDRÓJ INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU-ZDRÓJ New Gallery INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU-ZDRÓJ Przedmiotem opracowania była inwentaryzacja pomieszczeń znajdujących się w segmentach uzdrowiskowych znajdujących się w Horyńcu-Zdroju.  Inwentaryzacja obejmowała swoim zakresem: – inwentaryzację sporządzoną w formie dokumentu – odrębnie dla każdej nieruchomości, – inwentaryzację w formie tabelarycznej – odrębne zastawienia dla inwentaryzacji …

INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI KRUS HORYNIEC-ZDRÓJ Read More »