SKANOWANIE LASEROWE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH WE WROCŁAWIU

SKANOWANIE LASEROWE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH WE WROCŁAWIU

SKANOWANIE LASEROWE, DOKUMENTACJA 2D I MODEL BIM BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH WE WROCŁAWIU

Projekt zakładał skanowanie laserowe dwóch budynków przemysłowych we Wrocławiu. Klient zamówił skanowanie z rejestracją kolorów w barwach RGB. Pomiar został wykonany na około 600 pojedynczych stanowiskach skanera. Dodatkowo został również wykorzystany bezzałogowy statek powietrzny. Powstała w wyniku skaningu laserowego chmura punktów posłużyła do wykonania przez naszych architektów dokumentacji 2D, zawierającym rzuty dachu, widoki elewacji, rzuty kondygnacji.  Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury punktów wykonaliśmy rysunki 2D. Są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu. Opracowane rysunki 2D CAD charakteryzują się dużą szczegółowością oraz wysoką dokładnością dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych, a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD. Dzięki wykorzystaniu technologii pomiarowych tj. skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii pozyskujemy kompletne dane przestrzenne. Na podstawie chmury punktów stworzyliśmy model 3D BIM. Każdy nasz model BIM przedstawia wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Ponadto na podstawie generowanych raportów możliwe jest przeprowadzenie analizy obiektu, dzięki której możliwe jest wyeliminowanie powstałych błędów.

Ilość stanowisk skanera : około 600
Budynek : Obiekt przemysłowy
Lokalizacja : Wrocław