zabytki

Zabytek jest materialnym świadectwem historii w jej szerokim rozumieniu. Przekazuje wiedzę o czasach, w których powstał: o ówczesnej kulturze, osiągnięciach w sztuce, nauce, gospodarce.  Stanowi upamiętnienie życia codziennego, ale też dokument niecodziennych wydarzeń. Przekaz ten ma istotną wartość dla nas w kształtowaniu tożsamości, wrażliwości estetycznej – tę wartość mamy obowiązek przekazać przyszłym pokoleniom. Zabytki to dzieła architektury i budownictwa np. obiekty sakralne, rezydencjonalne, użyteczności publicznej, mieszkalne i gospodarcze.