inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja budynku,  inwentaryzacja architektoniczno-budowlana poprzedzają proces projektowy na potrzeby przebudów, rewitalizacji, adaptacji do nowego przeznaczenia. Ma na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania.

Inwentaryzacja architektoniczna, inaczej inwentaryzacja budowlana, polega na stworzeniu dokumentacji istniejącego obiektu. Dostarcza danych o rozkładzie pomieszczeń, grubościach ścian i konstrukcji nośnych, wyglądzie fasad, ilości kondygnacji, istniejącej stolarce i instalacjach itp. Standardowa dokumentacja powstała w ich wyniku zawiera część opisową (opis techniczny), rzuty kondygnacji i fasad, przekroje i zdjęcia. Taki zestaw inwentaryzacji budowlanej do projektu budowlanego pozwala skutecznie określić wszystkie parametry stanu technicznego istniejącego budynku.