fotogrametria

Fotogrametria z wykorzystaniem dronów znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pomiar metodami klasycznymi jest trudny lub wręcz niemożliwy. Wykonujemy naloty dronem, co pozwala nam na wykonanie bogatego w informacje przestrzennego modelu obiektu:

chmury punktów, siatki mesh czy modelu CAD.