architektura

Architektura to to ogół materialnych obiektów, budynków,  które są dziełem człowieka. Budowle te są trwale związane z danym obszarem. Obiekty te mają zaspokajać potrzeby osobiste, a także społeczne człowieka. Budynki tworzą ład w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich  potrzeb ludzi. Wykonawcą jest architekt,  bazując na rysunkach definiuje charakter budynku.