INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU-ZDRÓJ

INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU-ZDRÓJ

INWENTARYZACJA CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W HORYŃCU-ZDRÓJ

Przedmiotem opracowania była inwentaryzacja pomieszczeń znajdujących się w segmentach uzdrowiskowych znajdujących się w Horyńcu-Zdroju. 

Inwentaryzacja obejmowała swoim zakresem:

– inwentaryzację sporządzoną w formie dokumentu – odrębnie dla każdej nieruchomości,

– inwentaryzację w formie tabelarycznej – odrębne zastawienia dla inwentaryzacji do celów podatkowych i celów najmu (zawierające: powierzchnię netto, brutto, całkowitą i użytkową), z podziałem na kondygnacje, uwzględniając nazwy oraz numery  poszczególnych pomieszczeń ,

– inwentaryzację w formie rzutów kondygnacji z wymiarowanymi pomieszczeniami oraz naniesionymi otworami okiennymi i drzwiowymi – w skali 1:100, z zamieszczonymi na rzutach numerami i nazwami pomieszczeń oraz zestawieniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń,

– inwentaryzacja zawierała wszystkie budowle położone na terenie działek /nieruchomości objętych inwentaryzacją.

– pomiary z natury powierzchni przy użyciu skanera laserowego;

– wykonanie rysunków w formatach *.dwg; i *.pdf

– rzuty kondygnacji

– zestawienie powierzchni użytkowej i całkowitej

Pomiary z natury dokonano przy pomocy skanerów laserowych 3D FARO co w znaczy stopniu skróciło czas pomiarów. Powierzchnia całkowita tego kompleksu wyniosła 19 051 m2,  teren zieleni ponad 22 000 m2.

#mpskany #skanowanie3d #pomiary3d #inwentaryzacjaarchitektoniczna #skanowanieopole #opistechniczny #rysunki2D #chmurapunktów #Horyniec #uzdrowisko  #pomiarynaziemne #Łódź  #Opole #Warszawa #fotogrametria #lokalemiejskie #inwentaryzacjabudynku #scan3 #architektura #inwentaryzacja #architekci #pointcloud #laserscaning #inwentaryzacja  #udział #inwentaryzacjakrus #inwentaryzacja Horyniec 
Budynek : Uzdrowisko , Centrum Rehabilitacji Rolników FSUSR
Lokalizacja : Horyniec-Zdrój