KAMIENICA I OFICYNA WARSZAWA PRAGA

KAMIENICA I OFICYNA WARSZAWA PRAGA

SKANING LASEROWY 3D KAMIENICY I OFICYNY W WARSZAWIE

Skanowanie laserowe budynków pozwala na uniknięcie pomyłek w wymiarowaniu wynikających z niedokładności lub błędu ludzkiego metodami tradycyjnymi. Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty, zleceniodawca postawił na inwentaryzację starej kamienicy i oficyny  z wykorzystaniem nowoczesnej metody pomiarów, jaką jest skanowanie laserowe 3D. Do skanowania 3D wykorzystaliśmy urządzenia Faro Focus M i S,  które tworzą dokładne, kompletne i fotorealistyczne obrazy 3D budynków. Powstała w wyniku skaningu chmura punktów była punktem wyjścia do opracowania inwentaryzacji uproszczonej, opracowania rysunków 2D kamienicy, oficyny oraz elewacji sąsiednich budynków. Tak przygotowany materiał miał posłużyć do zaprojektowania nowego budynku.

Powierzchnia całkowita brutto : 872
Ilość stanowisk laserowych : 73
Budynek : Kamienica
Lokalizacja: Warszawa