NWENTARYZACJA SALONU SAMOCHODOWEGO OPEL W OPOLU
NWENTARYZACJA SALONU SAMOCHODOWEGO OPEL W OPOLU
Previous
Next

INWENTARYZACJA SALONU SAMOCHODOWEGO OPEL W OPOLU

INWENTARYZACJA SALONU SAMOCHODOWEGO OPEL W OPOLU

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Projekt zakładał inwentaryzację  architektoniczno-budowlaną budynków salonu samochodowego Opel w Opolu. Powstała w wyniku skaningu laserowego chmura punktów posłużyła do wykonania przez naszych architektów dokumentacji 2D, zawierającym rzuty dachu, widoki elewacji, rzuty kondygnacji.  Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury punktów wykonaliśmy rysunki 2D. Są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu. Opracowane rysunki 2D CAD charakteryzują się dużą szczegółowością oraz wysoką dokładnością dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych, a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD. Dzięki wykorzystaniu technologii pomiarowych tj. skaningu laserowego 3D oraz fotogrametrii pozyskujemy kompletne dane przestrzenne. 

#inwenaryzacjaarchitektoniczna #skaning laserowy  #inwentaryzacjabudynku #skanowanie laserowe 3D #skanowanie laserowe Opole #dokumntacja 2D #skaning laserowy Opole

Budynek : Salon samochodowy Opel
Lokalizacja : Opole