INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
tworzymy dokumentację istniejącego budynku, aby określić wszystkie parametry stanu technicznego
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
tworzymy dokumentację istniejącego budynku, aby określić wszystkie parametry stanu technicznego
Previous
Next

INWENTARYZACJA BUDYNKU

Określana jest też jako inwentaryzacja architektoniczno-budowlana poprzedzają proces projektowy na potrzeby przebudów, rewitalizacji, adaptacji do nowego przeznaczenia. Ma na celu zarejestrowanie stanu technicznego istniejącego, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania.

Inwentaryzacja architektoniczna, inaczej inwentaryzacja budowlana, polega na stworzeniu dokumentacji istniejącego obiektu. Dostarcza danych o rozkładzie pomieszczeń, grubościach ścian i konstrukcji nośnych, wyglądzie fasad, ilości kondygnacji, istniejącej stolarce i instalacjach itp. Standardowa dokumentacja powstała w ich wyniku zawiera część opisową (opis techniczny), rzuty kondygnacji i fasad, przekroje i zdjęcia. Taki zestaw inwentaryzacji budowlanej do projektu budowlanego pozwala skutecznie określić wszystkie parametry stanu technicznego istniejącego budynku.

mp-skany inwentaryzacja budynku skanoowanie laserowe
Inwentaryzacja

ZASTOSOWANIE INWENTARYZACJI BUDYNKU:

Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku może być wymagane przez przepisy prawa budowlanego, gdy w planach jest remont, przebudowa czy nadbudowa domu oraz wymiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą rozmiarów i liczby otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Najczęściej pojawia się potrzeba przeprowadzenia takich prac kiedy w planach jest zmiana w konstrukcji budynku. Wszystko dlatego, że prace polegające na modyfikacji architektonicznej domu wymagają sporządzenia dokumentacji technicznej, na bazie której będzie można dokładnie wskazać przebudowane elementy obiektu.

Kolejną sytuacją, w której wykonuje się inwentaryzację budynku, jest planowany zakup lub sprzedaż nieruchomości czy wykonanie nowych instalacji w domu – gazowych, elektrycznych, ogrzewania czy hydraulicznych.

Być może inwentaryzacja pomieszczeń w większym obiekcie budowlanym okaże się niezbędna przy planowanym wydzieleniu nowych lokali mieszkalnych lub użytkowych.

INWENTARYZACJA ZABYTKÓW:

skanowanielaserowe chmura punktów Głuchołazy Hotel Polonia

Inwentaryzacja zabytków jest szczególnym przypadkiem inwentaryzacji budowlanej, ze względu na charakter odwzorowanego budynku. Obiekty zabytkowe charakteryzują duża ilość detali: bogate zdobienia, nieregularne kształty, a także ubytki czy pęknięcia. Dzięki skanowaniu laserowemu oraz fotogrametrii jesteśmy w stanie odwzorować takie obiekty opracowując dokumentację 2D: rysunki- rzuty kondygnacji, dachu, elewacji, przekroje, jak również przygotować model BIM.

Inwentaryzacja

W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ INWENTARYZACJĘ ZABYTKÓW ?

Podstawowym celem inwentaryzacji obiektów zabytkowych jest zgromadzenie jak najwięcej informacji o tych obiektach, które pozwolą m.in. na:

  • planowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
  • planowanie budowy bądź remontu budynku przyległego do obiektu zabytkowego;
  • rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;
  • określenia wartości obiektów zabytkowych w przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości
mp-skany inwentaryzacja zabytków
Inwentaryzacja