MP-SKANY

SKANOWANIE LASEROWE
DOKUMENTACJA CAD
POMIARY DRONEM

MP-SKANY LASEROWE SKANOWANIE 3D

Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie inwentaryzacji budynków, hal, elewacji, fasad, zabytków oraz innych obiektów budowlanych wykorzystując najnowocześniejsze technologie : skanowanie laserowe 3D oraz pomiary lotnicze.  Zapewniamy również kompleksowe usługi w zakresie opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej w tym : opracowania chmury punktów, dokumentację CAD, 2D, (rysunki elewacji, przekroje, rzuty) modele BIM, modele 3D, ortofotoplany. Oferowane produkty i usługi mają szerokie zastosowanie w architekturze, przemyśle, ochronie zabytków, górnictwie czy archeologii.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ NASZYCH USŁUG:

 • Architektura
 • Obiekty zabytkowe
 • Obiekty sakralne
 • Przemysł
 • Hale / Magazyny
 • Budowy
 • Infrastruktura drogowa
 • Planowanie przestrzenne
 • Rynek nieruchomości
 • Lasy / Parki
 • OZE / Fotowoltaika
 • Certyfikaty energetyczne
 • Ekspertyzy  p.poż.

POMIARY - DOKUMENTACJA 2D - MODELE 3D

mp-skany skanowanie laserowe 3D

Jedną z największych zalet oferowanych przez nas usług skaningu laserowego jest fakt, że ma on bardzo szerokie zastosowanie. Technologia umożliwia wykonanie m.in. pomiaru deformacji obiektu. Uzyskane w ten sposób dane są niezwykle precyzyjne, a dzięki specjalnemu oprogramowaniu dostęp do nich jest natychmiastowy. Konieczne do wykonania prace – bez względu na zakres inwestycji – zawsze przebiegają bardzo sprawnie. Posiadamy nowoczesne skanery 3D i drony,  które w sposób szczególny sprawdzają się podczas tworzenia cyfrowej wersji obiektów zabytkowych oraz w sytuacjach, w których dostęp do budynku jest mocno ograniczony. Skanowanie laserowe budynków dostarcza wszelkich danych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,  w celu gruntownej modernizacji nieruchomości. Skaning laserowy dostarcza także cennych informacji dla transakcji kupna – sprzedaży, strażakom w celu wykonania ekspertyz p.poż, czy osobom zajmującym się przygotowywaniem certyfikatów energetycznych.  Skanery laserowe  wykorzystujemy podczas Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości wraz z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.  

STAWIAMY NA :